#AccRB1527 - ai quan tam ib zalo minh nha

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang 2

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ai quan tam ib zalo minh nha

Trạng thái: ac trang

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/thiennguyen.ngoc.7509

SĐT:

Zalo: 0358131243