#AccRB1530 - nak bboy

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 43

Rank: bạc II

Vàng: -1

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: nak bboy

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0926926385

Zalo: