#AccRB1532 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 1200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: