#AccRB165 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 73

Rank: Bạc

Vàng: 2000

Ruby: 89

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Đăng Toan

SĐT: 0385364029

Zalo: 79887478310