#AccRB1534 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 6

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 100

Ruby: 150

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: