#AccRB1535 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 31

Bậc ngọc: 1

Rank: Bac2

Vàng: 100

Ruby: 175

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: