#AccRB1536 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: vang 3

Vàng: 2056

Ruby: 146

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025502460446

SĐT: 0972650139

Zalo: