#AccRB1537 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 4

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang2

Vàng: 200

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: