#AccRB1538 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cuong 3

Vàng: 14000

Ruby: 509

Quân huy: 7

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: