#AccRB1540 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: kim cương v

Vàng: 6000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01256999249

Zalo: 01256999249