#AccRB1541 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: bạc 3

Vàng: 6878

Ruby: 1166

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01256999249

Zalo: 01256999249