#AccRB1542 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 45

Rank: vàng 4

Vàng: 605

Ruby: 165

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01256999249

Zalo: 01256999249