#AccRB1543 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 80

Rank: bạc 3

Vàng: 1000

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01256999249

Zalo: 01256999249