#AccRB1544 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 34

Rank: bạc

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: