#AccRB1544 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 50

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 70

Rank: vàng

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: