#AccRB1546 - Có Elsu,Quillen

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 53

Rank: Bạc 1

Vàng: 34

Ruby: 379

Quân huy: 4

Nổi bật: Có Elsu,Quillen

Trạng thái: Có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/?_rdr

SĐT: 09376208833

Zalo: 0937620833