#AccRB1547 - Raz

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 15

Bậc ngọc: 2

Rank: Đồng

Vàng: 422

Ruby: 222

Quân huy: -1

Nổi bật: Raz

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: