#AccRB1550 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 700

Ruby: 4780

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa có liên kết số điện thoại và email

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bằng

SĐT: 038893764

Zalo: