#AccRB1551 - 18

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 7

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 18

Bậc ngọc: 1

Rank: Dong

Vàng: 2455

Ruby: 254

Quân huy: 0

Nổi bật: 18

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cảnh nguen

SĐT: 0836428661

Zalo: 0836428661