#AccRB1552 - TƯỚNG KHỦNG HÀNG CHUẨN , hạng cao nhất cao thủ

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 63

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 24

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng IV

Vàng: 6000

Ruby: 372

Quân huy: 0

Nổi bật: TƯỚNG KHỦNG HÀNG CHUẨN , hạng cao nhất cao thủ

Trạng thái: Hạng cao nhất cao thủ

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0984695482

Zalo: