#AccRB167 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 89

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac

Vàng: 15

Ruby: 20

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: