#AccRB1556 - Ngọc 30

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 30

Rank:

Vàng: 1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 30

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Soái Ca

SĐT: 0987627213

Zalo: