#AccRB1565 - 75 ad

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc1

Vàng: 200

Ruby: 87

Quân huy: 0

Nổi bật: 75 ad

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Văn khánh

SĐT:

Zalo: