#AccRB168 - Ngọc 89

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 89

Rank: Vàng 1

Vàng: 1253

Ruby: 49

Quân huy: 3

Nổi bật: Ngọc 89

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: