#AccRB1568 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 20000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0396877307

Zalo: 0587554545