#AccRB1574 - Ngọc 90 Jung Nak BB + Murad MTP

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim Cương

Vàng: 10000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 Jung Nak BB + Murad MTP

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/SaruSama.info

SĐT: 0855417919

Zalo: 0855417919