#AccRB169 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 81

Trang phục: 200

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 30

Rank:

Vàng: 100000000

Ruby: 10000

Quân huy: 10000

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: