#AccRB1579 - ai quan tam ib zalo minh nha uy tinh

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: BK

Vàng: 21316

Ruby: 174

Quân huy: 0

Nổi bật: ai quan tam ib zalo minh nha uy tinh

Trạng thái: ac trang

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/thiennguyen.ngoc.7509

SĐT:

Zalo: 0358131243