#AccRB1580 - Nak AIC ..ari kimono Đá quý 1 viên 50 ve kho bau ngoc 90 sổ sứ mệnh 2 mùa

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao Thủ

Vàng: 23000

Ruby: 11000

Quân huy: 30

Nổi bật: Nak AIC ..ari kimono Đá quý 1 viên 50 ve kho bau ngoc 90 sổ sứ mệnh 2 mùa

Trạng thái: Trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0974533501

Zalo: 0974533501