#AccRB1581 - 50

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: kimcuong

Vàng: 507

Ruby: 507

Quân huy: 19

Nổi bật: 50

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: bao bao

SĐT:

Zalo: