#AccRB1587 - NGỌC 90 CHUẨN + NAK SV4 RAZ MAYTHAI MALOCH ROBOT . NHÌU SKIN ĐẸP

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 13000

Ruby: 1300

Quân huy: 5

Nổi bật: NGỌC 90 CHUẨN + NAK SV4 RAZ MAYTHAI MALOCH ROBOT . NHÌU SKIN ĐẸP

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://facebook.com/neyma.neyma

SĐT: 0384011090

Zalo: 0384011090