#AccRB1588 -

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 750

Ruby: 222

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: