#AccRB1591 -

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 45

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: -1

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: