#AccRB1592 - Acc chỉ mới lv27. Cao thủ 1 sao. Giá 150.000₫. ai có nhu cầu cày thuê liên hệ zalo. 5k/* rank bạch kim. 6k rank kc543

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 79

Rank: Cao thủ

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Acc chỉ mới lv27. Cao thủ 1 sao. Giá 150.000₫. ai có nhu cầu cày thuê liên hệ zalo. 5k/* rank bạch kim. 6k rank kc543

Trạng thái: Tướng florentino + lliliana. Có 03 thẻ đổi tên

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0889395637

Zalo: 0889395637