#AccRB1595 - Zar muray thái muza siêu việt

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 3

Vàng: 3000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Zar muray thái muza siêu việt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0855956910

Zalo: 0975521142