#AccRB1601 - yor va ariquaixe cong nghe

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 2

Rank: vang

Vàng: 100

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: yor va ariquaixe cong nghe

Trạng thái: on dinh

Thông tin Liên hệ

Facbook: fecabook

SĐT: 09477643114

Zalo: 1234567890