#AccRB1602 -

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 51

Rank: Bạc VI

Vàng: 1214

Ruby: 118

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0353933375