#AccRB1603 - Bảng ngọc 90 cho sát thủ, xạ thủ, đấu sĩ, Full tướng DC (25k/tướng), Omen, Nak, Murad, Quilen, Ngộ không + Ngộ khônng siêu việt, dư 1 viên đá quý (Cần tiền nên bán 900.000), có thể thương lượng giao dịch trực tiếp

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 49

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng I

Vàng: 2096

Ruby: 586

Quân huy: 1

Nổi bật: Bảng ngọc 90 cho sát thủ, xạ thủ, đấu sĩ, Full tướng DC (25k/tướng), Omen, Nak, Murad, Quilen, Ngộ không + Ngộ khônng siêu việt, dư 1 viên đá quý (Cần tiền nên bán 900.000), có thể thương lượng giao dịch trực tiếp

Trạng thái: Chưa liên kết thông tin, trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/baoloc.hoang.7?ref=bookmarks

SĐT: 0905990415

Zalo: 0905990415