#AccRB1606 - nakroth aic; d'arcy

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 78

Rank: BK

Vàng: 125

Ruby: 55

Quân huy: 0

Nổi bật: nakroth aic; d'arcy

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đạt Nguyễn

SĐT: 0384333407

Zalo: