#AccRB1608 - liliana quillen

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 43

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 557

Ruby: 160

Quân huy: 0

Nổi bật: liliana quillen

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/toprai.heka.9

SĐT: 0985547067

Zalo: 0985547067