#AccRB172 - Veera y tá +mu mtp+Liliana thần tượng âm nhạc

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng III

Vàng: 1105

Ruby: 331

Quân huy: 0

Nổi bật: Veera y tá +mu mtp+Liliana thần tượng âm nhạc

Trạng thái: Có 2 thẻ đổi tên

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0903869743

Zalo: