#AccRB1616 - Airi quái xế công nghệ

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 40

Rank: Vàng

Vàng: 4

Ruby: 90

Quân huy: 0

Nổi bật: Airi quái xế công nghệ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Xuân trần

SĐT: 0824141709

Zalo: