#AccRB1617 - Rar chiến thần Wuay thái

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 50

Rank: Vàng

Vàng: 1

Ruby: 256

Quân huy: 0

Nổi bật: Rar chiến thần Wuay thái

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Xuân trần

SĐT: 0824141709

Zalo: