#AccRB1618 - 90 chuẩn nak

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 2600

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: 90 chuẩn nak

Trạng thái: Trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: