#AccRB1620 - Bảng ngọc 80

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Bảng ngọc 80

Trạng thái: Chưa liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: