#AccRB173 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 190

Trang phục: 190

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 7000

Ruby: 89

Quân huy: 3800

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: