#AccRB1624 - Ngọc chuẩn ad

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 63

Rank: Vàng

Vàng: 4380

Ruby: 699

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn ad

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com

SĐT: 0336221943

Zalo: