#AccRB1626 -

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: KC 4

Vàng: -1

Ruby: 6000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/ca.thaptam.18

SĐT: 0339242772

Zalo: 0339242772