#AccRB1627 - 40

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc 3

Vàng: 0

Ruby: 227

Quân huy: 0

Nổi bật: 40

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0967784070

SĐT:

Zalo: 0365519856