#AccRB1628 -

Cập nhật: 05/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 67

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: -1

Rank: Đồng 2

Vàng: 9164

Ruby: 1887

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễ luong

SĐT: 0856932587

Zalo: 0856932687