#AccRB174 - 1 the doi ten

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 7

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 18

Rank: Bạc

Vàng: 9847

Ruby: 243

Quân huy: 0

Nổi bật: 1 the doi ten

Trạng thái: Trang thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Danh le

SĐT:

Zalo: